Výrobní, montážní a instalační práce na reaktoru v Kralupech.